Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Lélekerősítő irodalom
Levelek a Borostyánkőútról 29.

2015.09.1.nincs hozzászólás

Jó negyedszázados múltra tekint vissza Domokos Péter professzor kezdeményezése, a finnugor írókongresszus. Általában kétévente rendezik meg váltott helyszíneken, Észtországban, Finnországban, Magyarországon, illetve az Oroszországi Föderáció finnugor és szamojéd nyelvű népeinek lakóhelyén.

Az idén (2015) szeptember elején megrendezendő kongresszus helyszíne Badacsony. Közel száz résztvevőt várunk, zömükben Oroszország finnugor köztársaságaiból és autonóm körzeteiből, de népes küldöttség érkezik Észtországból és Finnországból is.

A kongresszus tiszteletére – a rendezvénysorozat alapfilozófiáját szolgálva – mintegy 30 antológiát adunk ki, az EMMI és a NKA támogatásának köszönhetően. A kiadványok egyik célja, hogy a házigazda irodalmát bemutassuk a nyelvrokon népeket képviselő íróknak, szakembereknek, elsősorban az oroszországi nyelvrokonoknak, lévén, hogy az észtek és a finnek körében a magyar irodalom eléggé ismert. Ennek érdekében Fűzfa Balázs irodalomtörténészt kértem fel, hogy állítson össze egy 50 versből álló antológiát, valamint egy 12 elbeszélést tartalmazó válogatást. Ezeket számos finnugor nyelvre sikerült lefordíttatni. Talán ennél is érdekesebb azonban az a javaslat, hogy minden finnugor nép irodalmából válogassák ki a legjelentősebbnek, legszebbnek ítélt 12 verset, s ezeket fordítsák le keresztbe-kasul minél több finnugor nyelvre. A minta itt is magyar volt: a Fűzfa Balázs kezdeményezte és megvalósította program – a 12 legszebb magyar vers. Ennek a hat évig tartó programnak mind Magyarországon belül, mind – és talán még inkább – a határon túli magyarok körében igen nagy, lélekemelő hatása volt. Éppen ezért – a határon túli magyarok és az oroszországi finnugor népek helyzetében fellelhető hasonlóságok miatt – gondoltam arra, hogy ezt a programot – öntudat-erősítőként – az oroszországi finnugor és szamojéd népek körében is meg kellene valósítani, s ehhez az első lépés a művek kiválogatása és lefordítása. Szerencsére a kezdeti kételkedést legyőzte a tenni akarás, és a legtöbb finnugor régióban megtaláltuk azokat a lelkes közreműködőket, költő-műfordítókat, akiknek köszönhetően elkészülhettek ezek az antológiák. A további lépéseket már nekik maguknak kell megtenniük, s remélem, akarják is.

Az írókongresszus egyik – általam sugalmazott – célja, hogy hozzájáruljon a gyakran hitehagyottnak tetsző finnugor népek öntudatának újra megtalálásához és erősítéséhez, ezzel is hozzájárulva a nyelvi-kulturális sokszínűség fenntartásához.

Új hozzászólás