Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

A pelmenyi próbája az evés
Levelek a Borostyánkőútról 28.

2015.08.1.nincs hozzászólás

A nemzetiségek és az őslakosság sorsa meghatározó mértékben függ a többségi nemzettől. Az Oroszországban élő őshonos finnugor és szamojéd nyelvű népek sorsát is a többségi orosz nemzet érdekeit képviselő politika befolyásolja.

Több munkámban, s egyebek között e rovat egyik-másik írásában is foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Annak, hogy most megint előveszem a kérdést, az az oka, hogy ez év(2015) május 19-én Oroszországban született egy fontos dokumentum, amely az orosz nyelv mellett egyebek között az országban élő őshonos népek, nemzetiségek nyelvére vonatkozik. Az Oroszországi Föderáció (OF) elnöke által 2015. július 4-én jóváhagyott dokumentum feladatokat ír elő a kormány, illetve a regionális végrehajtó szervek számára az orosz nyelvvel és az Oroszországi Föderáció nyelveivel kapcsolatban.

Néhány ezek közül:
– meg kell szervezni az orosz nyelvet és irodalmat, illetve az OF nyelveit és irodalmait tanító tanárok továbbképzését,
– javaslatot kell kidolgozni az OF nyelvein megjelenő tömegtájékoztatási eszközök támogatására,
– támogatni kell az OF nyelvein megjelenő szépirodalom oroszra fordítását,
– támogatni kell az OF nyelvein megjelenő szépirodalmi, oktatási és tudományos munkák kiadását,
– meg kell szervezni az OF nyelveinek fejlődését, helyzetét ellenőrző intézkedéseket,
– az OF népeinek nyelvein megjelenő tankönyvek felvétele a föderális tankönyv-jegyzékbe
(alap- és középfokú oktatás), ami garantálja Oroszország népeinek, hogy nyelvüket és irodalmukat anyanyelvükön tanulhassák,
– ajánlás az Oroszországi Tudományos Alapnak, hogy az orosz nyelvnek és az OF nyelveinek kutatását vegye fel a támogatandó kutatások közé.

A feladatsor számos pozitívumot tartalmaz, ám meg kell említenem néhányat hiányérzetem okozói közül is:
– a legsúlyosabb: hogy nincs rendelkezés az anyanyelven történő oktatásnak valamennyi tantárgyra történő kiterjesztéséről; márpedig enélkül folytatódik az anyanyelv használatának eróziója, ami inkább előbb, mint utóbb a nyelv feladásához vezet,
– nem esik szó arról a szintén nem jelentéktelen kérdésről, hogy az egyetemeken és a főiskolákon az elmúlt években bezárt anyanyelvi tanszékeket, intézeteket újra megnyitják-e,
– talán kevésbé tűnik fontosnak, ám a nemzeti önbecsülést, a nemzeti tudat erősítését szolgálja, ha a kulturális értékeket, például a szépirodalmi alkotásokat nem csak oroszra, hanem az OF többi nyelvére – elsősorban a rokon nyelvekre – is lefordítják, s ennek megteremtik a szakmai feltételeit.

Ismerve a hagyományos oroszországi gyakorlatot, félő, hogy ez a „csomagterv” is a Patyomkin-faluk számát gyarapítja. Egyelőre azonban a kifogások ellenére is próbáljunk meg örülni annak, hogyaz OF nyelvei a politika látókörébe kerültek. Ahogy a pudingnak, úgy a borscsnak és az – egyébként finnugor, pontosabban komi eredetűhúsosderelyének, a –pelmenyinek is a próbája az evés.

Új hozzászólás