Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Bujkáló nyelvek – a kamassz
Levelek a Borostyánkőútról 16.

2014.08.1.nincs hozzászólás

Vannak nyelvek, amelyek hol eltűnnek, hol újra felbukkannak.

Persze, nem a nyelv bújócskázik így, egyszerűen csak nincs sorsáról kellő információnk. Ilyen nyelv a kamassz. Szegről-végről rokon nyelvünk, az uráli nyelvcsalád szamojéd ágának déli csoportjába tartozik, a Szaján hegység vidékén beszélték. A közösség áttért a hakasz és az orosz nyelvre, így a kamassz nyelv megszűnt létezni. Már a 20. század húszas-harmincas éveitől kihaltnak tartották, ám az 1960-as években még sikerült felfedezni kamasszul beszélőt, akitől Ago Künnap tartui nyelvész gyűjtött és közzé is tett némi nyelvi anyagot. Plotnyikova asszonyt tartják az utolsó kamasszul beszélő személynek, aki a komiföldi Sziktivkarban 1985-ben rendezett finnugor kongresszus vendége volt. Plotnyikova tudomása szerint ő volt az egyetlen ember a világon, aki valamelyest még tudott kamasszul. Arra a kérdésre, hogyan tudta megőrizni a nyelvet, azt válaszolta, hogy minden nap kamasszul imádkozik. Miért éppen kamasszul, tudakolták. Mert ha oroszul imádkoznék, akkor a Jóisten nem biztos, hogy pont az én imámat hallgatná meg a 200 millióból, de mivel én vagyok az egyetlen kamasszul imádkozó, engem biztosan meghallgat.

Vajon rejtenek-e még a Szaján hegység völgyei, erdei ritka nyelvi kincseket?

Új hozzászólás