Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Az angol mint Magyarország hivatalos nyelve?
Levelek a Borostyánkőútról 14.

2014.06.1.3 hozzászólás

Mit szólnánk ahhoz, ha Magyarországon egyszer csak az angol lenne a hivatalos nyelv? A magyar egyelőre megmaradhatna afféle második nyelvként, de a hivatalos ügyintézés nyelve az angol volna.

A kérdés alaptalannak, légből kapottnak tűnik, ám nem nélkülöz bizonyos valós elemeket. A világ egyre inkább halad a „kevésnyelvűség” felé. A ma beszélt nyelvek túlnyomó többsége úgynevezett kis nyelv, amelyeknek a napjai, de legalábbis az évtizedei meg vannak számlálva. Ismeretesek azok a jóslatok, hogy századunk végére a jelenlegi mintegy hatezer nyelvnek mindössze 10-20 százaléka marad meg. Vannak, akik már azt jövendölik, hogy csupán 40-50 nyelv éli túl ezt vagy esetleg még a következő évszázadot. A kérdés tehát, belefér-e magyar nyelv a megmaradó nyelvek csoportjába. Ez nagyrészt rajtunk, magyar anyanyelvűeken múlik. Azon, hogy elegendőek leszünk-e egy magyar nyelvű közösség fennmaradásához az országon belül és határainkon túl. Azon, hogy nyelvünk alkalmas lesz-e arra, hogy az élet minden területén használjuk. És azon, hogy akarjuk-e használni.

21st-century-flux-wordle

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk küszöbén készítettem egy felmérést mintegy 300 főiskolai hallgató bevonásával a magyar nyelv várható jövőjéről. Egyebek között olyan kérdésekre kértem választ, mint a magyar nyelv várható szerepe az EU-n belül, illetve elképzelhetőnek tartják-e, hogy a magyar helyett Magyarországon az angol lesz a hivatalos nyelv. A példát egy – az én felmérésemet néhány esztendővel megelőző – észt kutatás szolgáltatta. Észtország ötven éves szovjet megszállás után 1991 augusztusában nyerte el újbóli, s reméljük, immár végleges függetlenségét, 2004-ben velünk egy időben lett ez EU tagja, s azóta már az euro-övezetbe is bekerült. Az egymilliós nép a szovjet megszállás fél évszázada alatt megőrizte nyelvét, identitását. A függetlenség elnyerésével – pontosabban: egy-két évvel már azt megelőzően – az észt nyelv hivatalos, majd államnyelvi státuszt kapott. A megszállás idején senki nem gondolt arra, hogy fel kellene adni az észt nyelvet és át kellene térni az oroszra.

Éppen ezért volt meglepő, hogy a középiskolások és első éves egyetemisták bevonásával készült felmérés során a – statisztikailag ugyan nem releváns számú – megkérdezettek egy nem elhanyagolható része elképzelhetőnek tartja, hogy az észtet az angol váltsa fel hivatalos nyelvként. Meg is indokolták: az észt nyelv egy kis nép nyelve, csekély esélye van a megmaradásra, az angol világnyelv, a gazdasági és a tudományos élet angolul zajlik. Az észtek egyébként a volt szocialista térség népei közül a legnagyobb arányban tudnak angolul.

Ami most már a magyar nyelvvel kapcsolatos felmérést illeti, közelítette a tíz százalékot az angol nyelvet mint államnyelvet elfogadók aránya, s ezen belül a nők hozták a magasabb értéket. Az érvek hasonlók voltak az észtekéihez. A többség kommentár nélkül utasította el ezt a lehetőséget, néhányan azonban indulatosan vetették el a magyar nyelv feladásának gondolatát.

Ezt az indulatot kellene átmenteni nyelvünk védelmére, az igényes, kulturált nyelvhasználatra, s arra, hogy elérjük: az élet minden területén használjuk a magyar nyelvet.

3 hozzászólás

#1 Puzsai 2014. 06. 1. 09:50:30

Ha a címbéli kérdésre felelni kell: elborzadnánk!

#2 KG-né 2014. 06. 4. 23:09:23

professzor úr, a jövőbe lát, sajnos.

#3 Magyar Misi 2014. 06. 17. 17:47:43

Már az is szerintem rettenetes, hogy hány angol (amerikai) szó, kifejezés, sôt sok esetben angolból magyarra fordîtott idióma szivárgott be eddig a hétköznapi magyar nyelvbe

Új hozzászólás