Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Nyelvében él…

2014.04.19.nincs hozzászólás

A magyar őstörténettől a rendszerváltozáson át egészen napjainkig sok minden nyomon követhető újszerű megközelítésben.

Az alábbi történet erről szól. Hihetetlen egy kissé, de igaz. Lássuk:

Csaba királyfi ekképpen szólt a kalandozások közepette, gyanús  elemekre felfigyelve:

CS. KERES: ELNYOMÓ!

Árpád apánk néhány évszázad múltán, a hét törzs mellett a nyolcadikat is összefogta:

Ó! KERESSEM? NYOLC!

A magyarok bejövetelét (ld. Feszty Körkép) követően az erdőkben a magyarság nyél-szerű orsókra lelt, és sót is találtak:

E NYOMRÓL KECSES

NYELECSKE-ORSÓM

CSERKEL, E SÓ NYOM!

Csinos leánykák szívesen vigadoztak a magyar vitézekkel évszázadokon át: Megszerezni a magyar legényeket, az volt ám a  hódítás:

MENYEK! OLCSÓ SER

MOCSKOS! ELNYER-E

SOK MENY CSELRE? Ó!

Nem akármilyen szépasszonyok mulatoztak, volt olyan, aki rolót is hordott mindig magánál, hátha nagyon besüt a nap oda, ahova nem kéne. Néhány állat (disznó tudnilllik: emse, nyeles tüskésbőrű) is a tett színhelyén volt:

ROLÓS MENYECSKE

NYER, CSÓKOL! EMSE,

MORCOS NYELESEK!

Kenyérsütés gyakorta zajlott a magyarok házatáján, ez örvendetes!

KENYEREM OLCSÓ S

CSEKERNE MOSOLY!

Molyok próbálkoztak (hárman vannak: A,B,C) néhány morzsát megszerezni a finom magyar kenyérből:

Ó SORS! MELY KENCE

OLY KEMENCE-SORS?

Ó NE KERESS C-MOLY!

Bánatosan imígyen szólt a moly, hiszen csak ilyesmit talál:

CSERESNYE, LOMOK!

Tisztességtelen eszközhöz folyamodott aztán az egyik, kiváltva ezzel a többiek kétkedő tetszését:

CSEN: KÓSER E MOLY?

Ám Kenese, a híres magyar, résen van.

Feltűnik a történetben Kocs község, ahol a kocsit feltalálták. Kenese móresre tanítja a szörnyű molyokat! Kocs, a kevés nemzetközileg ismert magyar szavunk egyike, (kocsi) ím, itt is előjön. Történetesen a disznó (emse ) társaságában:

MOLY CSÓR. KENESE

NYELE MÓRES. KOCS,

EMSE NYER. (OLCSÓK)!

A nők s a kenyér meghatározók voltak a magyarság élete során. IV. (Kun) László nem mindig volt elégedett a kenyér minőségével. Tudnivaló, hogy királyunk (legyen csak L.) udvari papja, Kézai Simon örökítette meg a Csaba-mondát. (Lásd történetünk eleje!)

Ó MENY-SORS: LECKE

MENYEKRE! OLCSÓ S

CSOMÓS L. KENYERE!

Cudar idők is jártak a magyarra, már a környezetszennyezés kezdetei is fellelhetők:

KORCS ELME NYES! Ó!

ÓNOS CSERMELYEK.

A jövendő selyem-nyakkendős léhűtői is előkerültek immár:

SELYEM-CSOKOR? NE!!!

A kétfelé ágazó Y, (Jó vagy rossz utat válasszunk? Össze tudunk-e fogni?) visszatérő motívum sorsunkban. A mai soproni erdőmérnök-képzés Selmecbányán indult, nem sokkal Mária Terézia után. 1808-ra nyúlik vissza a honi erdészeti oktatás. A Kárpátok egyetemi polgárai vidám szakestélyeken jóízűeket söröznek, Selmecen is, Sopronban is:

Y: NEMES E KORCS LÓ!

SELMECEN Y-KORSÓ!

Ó, SELMEC: NYERS OK.

A ló és patáinak nyoma szintúgy visszatérő motívum:

LÓNYOM: KECSESRE,

MELYEN CSÓK E SOR!

Hiszen az utóbbi sor olyan jó, csókot is érdemel.

Ki nem maradhat történetünkből a zene és az irodalom. Jelesül, a mai Orsy és Krém zenekar, Nemecsek Ernő, na meg persze a ló: A kitűnő, finom anyag nyesése után selymet is árulnak (Lásd léhűtők):

NEMECSEK, LÓ, ORSY

NYES. REMEK, OLCSÓ

E RONCSOK SELYME!

A Szabad Európa rádió régi, népszerű műsorvezetője Cseke László a magyar hegyeket versenyezteti. Balatonfelvidék előnyben:

CSEKE: SOMLÓ NYER!

A rendszerváltozáskor az orosz katonák italozása és tevékenysége végéhez érkezik:

SER S MELÓ: KONYEC!

Jövőnk, múltunk lehet a japán néphez is fűződik:

SONY: MECSEKRE LÓ!

REMEK LECSÓ SONY!

Mit nekünk dollár vagy euró. A yen lesz a jövő igazi pénze:

YEN? OLCSÓ, S REMEK!

Történetünknek itt vége szakad.

Mindez mit jelent? Csak egyet, mindebben ott van ősi jelképünk, a Turul, avagy a

KERECSENSÓLYOM,

illetve annak valamennyi betűje, minden egyes sorban.

 

Utóirat: Van-e még nyelv a világon, mely erre a szójátékra alkalmas?

Bizton állíthatjuk: Nincs!

Új hozzászólás