Pusztay János

Puszay János

Halmai Tamás

Halmai Tamás

Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Kóródi Bence

Kóródi Bence

Kövesdy Zsuzsa

Kövesdy Zsuzsa

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán
  • Nevek
    2019. 04. 23. 06:00

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Bevezető a FB-nyelvészethez

2013.09.10.nincs hozzászólás

Magazinunknak ez a száma a hazai digitális vagy netnyelvészet legújabb kutatási területeit mutatja be.

facebook-logo

Négy szerző különböző, de sok tekintetben egybecsengő kommunikációelméleti-nyelvészeti megközelítéssel közelít a Facebookhoz (FB), a kapcsolathálóból közösségi médiává terebélyesedő hálózathoz. Közös bennük, hogy az FB-n nyelvi és nem nyelvi magatartásformákat figyelnek meg, elemeznek. Különösen föltűnő, hogy az FB mennyire „énközpontú”, valamennyi tanulmányból kitűnik, hogy a közösségi média (nevével ellentétben) sok-sok „én”-ből áll, valójában akár „egomédiának” is nevezhetjük. Szűts Zoltán az „énközpontúságra”, Veszelszki Ágnes a vizuális „énmegjelenítésre”, Bódi Zoltán a csendes szemlélőtől a grammatikai nácin át a lájkvadász kommunikációs személyiségekre, Csordás Hédi Virág pedig az FB-n megjelenő nyelvhasználattal kapcsolatos attitűdökre, a korábbi tanulmányokra rímelő „szubjektív nyelvtanra” hívja fel a figyelmet. A tanulmányokból levonható következtetések között egészen biztosan szerepelhetnek olyanok is, amelyek a kulturális antropológia, a humán etológia körébe sorolhatók: például az, hogy az internet, azonbelül az FB hatására nemcsak a médium-ember kapcsolat, hanem emberi viselkedésformák radikálisan változnak. Egy további következtetés az internetnek és az FB-nek a politikára gyakorolt hatása lehet, gondoljunk csak a (hazug metaforával) „arab tavasznak” kikiáltott „FB- vagy Twitter-forradalomra”. Ez utóbbi jelenség nyelvpolitikai, nyelvészeti elemzésére egy későbbi E-nyelv Magazinban kerítünk sort.

facebook_profile_pictures

Új hozzászólás