Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Bevezető a FB-nyelvészethez

2013.09.10.nincs hozzászólás

Magazinunknak ez a száma a hazai digitális vagy netnyelvészet legújabb kutatási területeit mutatja be.

facebook-logo

Négy szerző különböző, de sok tekintetben egybecsengő kommunikációelméleti-nyelvészeti megközelítéssel közelít a Facebookhoz (FB), a kapcsolathálóból közösségi médiává terebélyesedő hálózathoz. Közös bennük, hogy az FB-n nyelvi és nem nyelvi magatartásformákat figyelnek meg, elemeznek. Különösen föltűnő, hogy az FB mennyire „énközpontú”, valamennyi tanulmányból kitűnik, hogy a közösségi média (nevével ellentétben) sok-sok „én”-ből áll, valójában akár „egomédiának” is nevezhetjük. Szűts Zoltán az „énközpontúságra”, Veszelszki Ágnes a vizuális „énmegjelenítésre”, Bódi Zoltán a csendes szemlélőtől a grammatikai nácin át a lájkvadász kommunikációs személyiségekre, Csordás Hédi Virág pedig az FB-n megjelenő nyelvhasználattal kapcsolatos attitűdökre, a korábbi tanulmányokra rímelő „szubjektív nyelvtanra” hívja fel a figyelmet. A tanulmányokból levonható következtetések között egészen biztosan szerepelhetnek olyanok is, amelyek a kulturális antropológia, a humán etológia körébe sorolhatók: például az, hogy az internet, azonbelül az FB hatására nemcsak a médium-ember kapcsolat, hanem emberi viselkedésformák radikálisan változnak. Egy további következtetés az internetnek és az FB-nek a politikára gyakorolt hatása lehet, gondoljunk csak a (hazug metaforával) „arab tavasznak” kikiáltott „FB- vagy Twitter-forradalomra”. Ez utóbbi jelenség nyelvpolitikai, nyelvészeti elemzésére egy későbbi E-nyelv Magazinban kerítünk sort.

facebook_profile_pictures

Új hozzászólás