Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Szibériai lakoma
Levelek a Borostyánkőútról 69.

2013.01.1.nincs hozzászólás

Az ünnepek alatti és közti nagy zabálás (Marco Ferreri) idézte föl bennem egy szibériai lakoma emlékét, amiről még annak idején készítettem feljegyzést. Most ezt osztom meg a kedves olvasóval.

Obi csónakba ugorva halfogó hálódat feszítsd ki az ártérben két kiálló fára, majd mondj el varázsnyelven két fabula rázát – van, aki Irtis erről –, s ezt követően szedd ki a halfogó hálód fogta temérdek zsákmányt. Ezt csónakodba rakva evezz egy, az ártérből még éppen kiemelkedő földnyelvre. Ott uszadékfából rakjál tüzet, akaszd fölé a folyóvízzel teli kondért. (Ha netán olajos a víz, legalább nem fog lekozmálni a hal.) A vízbe tegyél hagymát meg krumplit meg sót, s hadd főjön! A halak közül válaszd ki a Numi Tóremnek legkedvesebbet, fejbe csapd, nehogy megsántuljon. Hasánál hasítsd ketté, vedd ki gerincét, narancsszínű testét hintsd meg sóval, s hagyd húsz percig, hogy a Napisten átmelegítse. Eközben a többi halat pucold meg, s tedd a kondérba. Amikor ezzel megvagy, mutass be áldozatot Numi Tóremnek egészen addig, amíg nem Immun Merótnak hívod. Az áldozat lényege pedig isten kedves halának nyersen történő elfogyasztása (jelszavaink valának: hal adás és haza – de vigyázz: bőséges hal adás után nehezen térsz haza). Mivel a csacska halacska úszni kíván – no meg a profilaxis (ó, mily szép protouráli szó, valószínűleg a nagyon ritka, kettőnél több szótagúak vagy neadjisten egyenesen a kompozítumok közül való: *poro-piläkä-sisV [a 7. szótag magánhangzójának milyensége még vita tárgya, ezt jelzi a V = bizonytalan hangszínű vokális); amúgy a poro azon kevés szavak közé tartozik, amelyekben a magyarban is megőrződött szó elején az alapnyelvi p-, lásd még a para > ne parázz, csak nálkodj mondást; továbbá a parafa szót], szóval a profilaxis okán – célszerű a halacskát vizecsével (vö. orosz voda ’víz’ > vod-ka ’vizecse’) evilági életének látszatába visszahelyezni. Egyébként a hal csak addig öröm, amíg főnév, mihelyt igésül, nem éli túl az ember. (Ennyit a [n]omenverbumok használatáról!)

De ne feledkezzünk meg a kondérról sem, amelyben immáron, haj, puhára főtt a krumpli meg a hal. Két percenettel a tűzről való levétel előtt a levet két imbecilliter vizecskével (ld. fent) meg kell keresztelni, majd közvetlen a levétel előtt következik a halleves (finnugoroktól elfajzott hungarusok figyelmébe: nem halászlé, mert a halzsíros atyafiak nem a halász levét isszák) megszentelése: a tűzből ki kell venni egy parázsvégű (még hang- és jelentéstani vita tárgya, hogy összefügg-e a fentebb már tárgyalt *para szóval; esetleg jelentéshasadás következett be: paráz-nálkodik [pl. tüzesvérű ember] ↔ parázs-nálkodik [pl. fa], szóval, egy parázsvégű fahasábot egy röpke pillanatra belemártjuk, hadd sisteregjen. (Ez utóbbi szóból származik [a szóeleji s– szabályszerű lekopása után] az Ister folyónév.)

Második fogásként fagyasztott rénroládot ajánlunk, sóval, borssal (a nádi hegedűtől bízvást eltekinthetünk), rénszarvasvérbe mártva. Vizecskével belső borogatás javallt (még ha hajaz is megfogalmazásunk a magyar mondásra: vizecskét prédikál és bor-ogat).

Ne feküdje meg a gyomrodat – ad multos annos, utána viszont már bármi megtörténhet.

 

Új hozzászólás