Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Az intézménynevek rövid alakjáról – melyre nincs szabály…

2012.12.3.nincs hozzászólás

Nemrég érkezett a Manysziba egy kérdés arról, hogyan kellene írni a Budapesti Corvinus Egyetem rövidebb nevét. Nem egyszerű rá a válasz, hiszen sok mindent figyelembe kell venni hozzá. A helyesírási szabályzaton és az OH.-n kívül a névadást is.

A Corvinus Hunyadi Mátyás latin nevének a része – Matthias (más változatban Mathias) Corvinus. A Hunyadi család használta megkülönböztető névként. A név kialakulásáról bővebben olvashat itt: Pajorin Klára: Humanisták birodalomeszménye és Mátyás király (In: Erdély reneszánsza: a 2008. október 8-11. között tartott konferencia előadásai, 1. kötet) A reneszánsz idején a személyneveknek még nem alakult ki az a pontos rendszere, mint a mai, csak a 18. században vált kötelezővé a családnév Magyarországon. Előfordult, hogy Bonfini Corvinusként említette Mátyást; később más írásokban fellelhető a Corvinus Mátyás névváltozat is.

Az egyetem névadásáról csak egy forrást találtam. A közelmúltban ezt nyilatkozta Rostoványi Zsolt, az egyetem rektora: „A Corvinus név a humanizmust és a reneszánszot szimbolizálja,  így utalni szeretnénk ezen korszakok kitüntetett szerepére, valamint a tudás és a tudomány fontosságára.” http://hvg.hu/itthon/20121004_corvinus_marx_rostovanyi_tandij_koltsegte. Ebből a nyilatkozatból az derül ki, hogy bár a Corvinus a Hunyadiak családneveként használható, nem Hunyadi Mátyásról vagy Jánosról nevezték el az egyetemet.

Az intézmény teljes neve: Budapesti Corvinus Egyetem (BCE).

Sok intézménynek van nem hivatalos neve. A magyar helyesírás szabályai 188. pontja több változatát sorolja fel e lehetőségeknek, a c) pont foglalkozik a rövidebb névvel: a Nemzeti Színház helyett csak Nemzeti. Ezt a szabálypontot követve a BCE említhető csak Corvinusnak.

Más lehetőségről az OH.-ban kapunk eligazítást, a hétköznapi használatot segítve ezzel. Pl. a Vörösmarty Mihály Gimnáziumot a Vörösmarty néven kívül gyakran nevezik a tulajdonnév első elemével (családnévvel) és az intézménytípusra utaló szóval: Vörösmarty-gimnázium. Mit tegyünk abban az esetben, ha az intézmény nevében nem családnév + keresztnév jelenik meg? Ha az egyetemnek *Budapesti Matthias Corvinus Egyetem lenne a neve, az OH. 218. oldalán olvasható szabályt alkalmaznánk: a személynevet tartalmazó intézménynevek rövidebb alakjában – amikor kötőjelet alkalmazunk – „a személynév első eleme és az intézménytípust jelölő szó kapcsolódik össze”. Ez esetben a rövidebb néven való említéskor *Corvinus-egyetem lenne.

A név felépítése: helynév, egyelemű név (valóban élt személy neve, mitológiai név, nagybetűs szimbolikus név), intézménytípust jelölő szó. Az ilyen típusú nevek rövid alakjáról nem szólnak a helyesírási szabályok, az OH.-ban sem olvashatunk erről.

Az egyetemek között nem találtam hasonló példát, a színházak között igen: Kassai Thália Színház, Komáromi Jókai Színház, Szolnoki Szigligeti Színház. Ha elhagyjuk a helynevet, akkor jön létre az ún. rövid név: Jókai Színház – bár ezt szabálypontban nem láttam leírva, talán a szokás miatt van így: a Szigligeti Színház a honlapján így tünteti fel a nevét. Ennek értelmében a Corvinus Egyetem írásmód jön ki. (A színházak nevében nem egyértelmű, hogy a helynév csakugyan része-e a névnek. Amikor két azonos nevű színház van, akkor komoly szerepe van a megkülönböztető helynévnek, mint pl. Jókai Színház van Békéscsabán és Komáromban).

A két, eddig helyesnek vélt változat mellett (Corvinus, Corvinus Egyetem) egy harmadik lehetőséget is érdemes megfontolni: Corvinus egyetem. A rövid név úgy jönne létre, hogy a Corvinus mellé (amely önmagában is utal az intézményre), magyarázó jelleggel odatesszük az intézmény típusát jelölő közszót.

Bár kevés olyan intézménynév van, mely e körbe tartozik, szabályt alkotni rá talán nem szükséges. Ám ha kibővítjük e kört az olyan nevekkel, melynek felépítése hasonló – helynév vagy nemzetiségre utaló melléknév + melléknév + köznév: Magyar Könyvvizsgálói Kamara, rövidebben Könyvvizsgálói Kamara(?); Budapesti Filharmóniai Társaság, rövidebben Filharmóniai Társaság(?). Sőt a kételemű intézménynevekkel is folytathatjuk: Budapesti Értéktőzsde rövidebben: értéktőzsde. Itt ugyanis a rövidebb név egyben a típusjelölő köznév, s erről már a 188. d) szabálypont azt mondja, hogy kisbetűsen írjuk… S ez a szabály a jelzős szerkezetből álló rövidebb intézménynevekre is vonatkozik: könyvvizsgálói kamara? S ha ezt folytatjuk, a BCE rövidebb neve Corvinus egyetem? (A tulajdonnév marad nagy kezdőbetűs…) Akkor inkább maradjon csak Corvinus, az a biztos!

Egy kiegészítés: az intézményi névadást még bonyolítják az olyan esetek, amikor a helyesírási szabályok mellőzésével, nem ismeretével, figyelembe nem vételével alkotnak nevet, illetve a cégbírósági bejegyzésben meghatároznak egy rövidebb nevet a napi ügyek könnyebb intézéséhez: Például Szolgáltató Betéti Társaság; Például Bt. (http://ceggyar.hu/online/bt_light_rendeles.html).

Új hozzászólás