Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások
Balázs Géza

A bűnözés kultúrája? Tetten ért szavak 35.

2012.03.15.nincs hozzászólás

Sokféle kultúra van: magas és alacsony, viselkedési, kertészeti, régészeti. Sőt most már bűnözési, szegénységi is.

Dóra Zoltánnak föltűnt a bűnözési kultúra, s filológiai nyomozásba kezdett. Megvizsgálta a kultúra szó történetét, jelentését. Az etimológiai szótár szerint latin eredetű szó, és az írásbeliségben 1700-ban jelenik meg; jelentése: gondozás, művelés, gazdaság, szellemi képzés. Az új kiadású értelmező szótárban négy jelentését olvashatjuk, és ezek mindegyikében benne foglaltatik az anyagi és a szellemi érték. Mint írja, a kultúra szó pozitív jelentése miatt figyelt fel a televízióban egyre többször hallható ilyen mondatokra: „Magyarországon más a bűnözési kultúra, mint más országokban”. Mi az, hogy bűnözési kultúra? — tettem fel magamnak a kérdést. Ha a kultúra értéket jelent, akkor a bűnözést nem tekinthetjük annak. A bűnözés szó töve ugyanis a bűn. Ezek után könnyű belátni, hogy a riportalany két egymással ellentétes jelentésű szót kapcsolt össze, azaz képtelenséget mondott. Persze nem tudjuk, mit értett a bűnözési kultúra fogalmán, ezért csak sejtéseink lehetnek. Írja: Dóra Zoltán. A jeles nyelvművelő észrevétele, megfigyelése jól mutatja, hogy még a nyelvi kérdések iránt érzékeny, a nyelvi változásokat értő emberek is mennyire elbizonytalanodnak egy-egy új szerkezet vagy jelentés kapcsán.

A válasz az angol nyelvi hatásban rejlik. Ehhez további sajtónyelvi példákat hozok – most már a saját gyűjtésemből. Ezek ugyancsak feltűnőek, sőt nehezen értelmezhetőek első hallásra: „A szegénység kultúrája”, „Terjed a rasszizmus kultúrája”. Hogy mennyire nem egyértelmű ezekben az esetekben a kultúra szó használata, a további példák mutatják: „Sporttal és kultúrával a rasszizmus ellen…” Annak, aki a kultúra szónak a magyarban elsősorban „műveltség” alapjelentésével van tisztában, így fordítja ezt a furcsa mondatot: „Kultúrával a rasszizmus kultúrája ellen…” Végső soron: „kultúrával a kultúra ellen…”?

A kultúra szónak a magyar nyelvben legáltalánosabb jelentése: az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek összessége, műveltség, művelődés, közművelődés, kifinomultság… A szegénység vagy a rasszizmus kultúrája nehezen magyarázható anyagi és szellemi értékekkel, s főleg nem kifinomult viselkedéssel. A szegénység, a bűnözés vagy rasszizmus „kultúrája” az angol szociológiából és antropológiából ered, jelentése: cselekvések, szokások összessége. Ez a jelentés a magyarban egyszerűen, tömören szegénységnek, bűnözésnek vagy rasszizmusnak is mondható, különösebb kifejtés nélkül.

A magyar nyelvszokástól teljesen idegen, és riasztó szóhasználatról van tehát szó… Talán még idejében szóltunk…

Új hozzászólás