Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások
Balázs Géza

Ki a bölcsész? Tetten ért szavak 34.

2012.03.1.nincs hozzászólás

A Tetten ért szavak című rádióműsor egyik korábbi adásában kifogásoltuk a következő mondatot: „Karinthy Frigyes… Érettségi után humán érdeklődése ellenére előbb matematika-fizika szakos bölcsész, majd orvostanhallgató lett”. Azt mondtuk, hogy a matematika-fizika szakos bölcsész fából vaskarika, vagyis nem illik össze…

E. S. matematikus levélben figyelmeztetett, hogy korábban a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem (a mai ELTE elődjén) Bölcsészettudományi Karán képezték a matematika-fizika szakos tanárokat. A szomszédos országok magyar nyelvű felsőoktatásában ma is számos helyen alkalmazzák ezt a hagyományos tantárgyi besorolást, pl. az Újvidéki Egyetemen, a Nyitrai Egyetemen. Mint írja, inkább azt a mai gyakorlatot tartja furcsának, amikor kimondottan a bölcselethez köthető matematikát a természettudományok közé sorolják.

Kiegészítésével és véleményével egyetértek. Ellenőriztem: az ELTE Bölcsészettudományi Karának története című kiadvány is megerősíti, hogy a dualizmus korában „a bölcsészeti karon a humán területet a filozófiai, klasszika filológia, magyar nyelv és irodalmi, modern nyelv és irodalmi, valamint történelmi tanszékek képviselték… A természettudományi képviselet teljesebb volt: itt valamennyi tudományterület, a matematika, fizika, kémia, biológia és földtudomány jelen volt…” (Diószegi I. szerk., Az ELTE BTK története, Budapest, 1989. 89.) Vagyis a bölcsészeti karon volt a humán és a természettudományi „képviselet”.

A bölcsészettudomány vagy bölcsészet és a bölcsészeti kar sok egyéb, ma már nem a bölcsészethez sorolható tudományágnak a kiindulópontja. Az értelmező szótár szerint is a bölcsészet eredetileg nyelvújítási szóként a filozófiára lett kitalálva, később jelentése kiterjedt: a bölcsészkari tudományágak valamelyikét értették rajta. Azonban a tudományágak szétfejlődése, a természettudományok fogalmának és egyetemei karainak létrejötte óta a jelentése szűkült: ma már a bölcsész nem jelenti a matematikust, fizikust. Azt persze nem tudjuk, hogy Karinthy magát matematika-fizika szakos bölcsésznek nevezte-e, ahogy azt sem tudjuk, hogy abban a korban a kémia, biológia, földtudomány egyértelműen bölcsészettudomány volt-e. Más kérdés, hogy ezek a szakok ettől még lehettek a bölcsészeti karon… Hogy frissebb példával éljek: a bölcsészkarokon született meg a pszichológia, szociológia, kulturális antropológia, népművelés, kommunikáció, média, természetesen eleinte ők is bölcsészek voltak, ma már ezeknek a szakoknak egy része át is került a társadalomtudományi, sőt pedagógiai-pszichológiai karokra… A keretszámok megállapításánál is külön szerepelnek a bölcsész és a társadalomtudományi képzések.

Összefoglalva: A bölcsész, bölcsészet szó használata kortól függő. A korai szűk jelentés (filozófia) kibővült (humán és természettudományos terület), mára ismét szűkült (nyelv, irodalom, filológiák). Tehát a használatánál figyelni kell arra, hogy mely korra vonatkoztatjuk. Ma aligha lehet valaki matematika-fizika szakos bölcsész, de száz éve nevezhették annak, legalább is, a matematika-fizika szakos tanárok a bölcsészeti kar természettudományi területére jártak.

Új hozzászólás