Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások
Balázs Géza

Sokatmondó szórangsorok Tetten ért szavak 04.

2009.07.24.nincs hozzászólás

A nyelv alkotóelemei közül a szó a legkézzelfoghatóbb egység, ez van kitéve a legnagyobb és leglátványosabb, egyúttal leginkább megragadható változásoknak, s ehhez a legkönnyebb kulturális értékeket társítani.

A nyelv alkotóelemei közül a szó a legkézzelfoghatóbb egység, ez van kitéve a legnagyobb és leglátványosabb, egyúttal leginkább megragadható változásoknak, s ehhez a legkönnyebb kulturális értékeket társítani. A nyelvi kultúrájukat fontosnak tartó társadalmakban sok helyen rendeznek szószavazásokat, szóbemutatókat, amelyek árulkodnak egy korszak, korosztály vagy ember esztétikai, sőt etikai beállítódásairól, értékrendjéről, érzelemvilágáról. Az ebbe a körbe sorolható nyelvészeti tevékenység a nyelvészeti pragmatika, azon belül a funkcionalista irányzatok körébe sorolható, de ide kapcsolhatók stilisztikai, fonetikai, hangstilisztikai (hangmetaforikus) stb. kutatások is, és a szóválasztásnak lehetnek – sok más egyéb mellett – pszicholingvisztikai, pszichoanalitikus vonatkozásai is. Végül pedig: a szavakban a történelem is benne van, a divat is! Bizonyos szavak inkább kötődnek egy korszakhoz.

Régi megfigyelés, hogy a különféle szórangsorokban egymást folyamatosan keresztező elvek a hangzás és a jelentés. Kellemes hangzású szónak (eufónia) lehet nem kellemes (nem szalonképes) jelentése, és pozitív jelentésű szónak is lehet kellemetlen „hangruhája” (diszfónia, kakofónia). A Kosztolányi által fölvetett disznó vagy fülolaj – jelentése aligha tartható szépnek, hangalakja viszont változatos. A trutymó szónak se a jelentése, se a hangalakja nem tekinthető szépnek. A szerelem szavunkhoz kellemes asszociációk járulnak, hangalakja viszont egyhangú, nem kellemes. Magyarországon a szószépségversenyt francia mintára Kosztolányi Dezső honosította meg (A tíz legszebb szó. Pesti Hírlap, 1933. november 19.). Egy francia folyóiratban a tíz legszebb szóra keresték a választ. Kosztolányi szerint ez olyan, „mintha azt kérdeznék tőlünk, hogy melyik a zongora legszebb hangja”. De játéknak jó. Paul Valery ezeket a szavakat választotta: pure, jour, or, lac, pic, seul, onde, feuille, mouille, flute. Magyarul: tiszta, nap, arany, tó, hegyfok, egyedül, hullám, levél, csermely, fuvola.

Kosztolányi saját listája a következő: láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív, sír. Ez a tíz szó mélyen beívódott a magyar nyelvi kultúrába, sokszor idézik, szívesen vitatkoznak róla. Föltűnő, hogy szinte mindegyik rövid, egyszótagos, pozitív, romantikus, hősi jelentéssel. A Füles újság 1957-ben hirdetett szópályázatot. Ennek eredménye: csend, csillag, fény, gyöngy, illat, könny, lomb, szelíd, szellő, tündér. Az 1991-ben megismételt pályázatban már gyakorisági sorrendben állnak a szavak: szerelem, szeretet, édesanya, béke, boldogság, gyermek, csillag, haza, szív, anya.

Az egyszervolt.hu honlap 2005-ben meghirdetett szószépségversenyének rangsora: édesanya, szerelem, szeretet, pillangó, hópehely, szellő, zsong, csillag, boldogság, szivárvány…

A Tinta Könyvkiadó 2000-ben megszavaztatta a 20. század legjellemzőbb magyar szavait (ebben a rangsorban értelemszerűen nem a „szépség” uralkodik): világháború, űrkutatás, számítógép, televízió, internet, AIDS, telefon, atombomba, kommunizmus, repülőgép…

A magyar 20. század leggyakoribb szavai pedig a következők lettek: rendszerváltás, világháború, 1956, Trianon, televízió, internet, számítógép, rádió, privatizáció, beszolgáltatás…

Németországban a Német Nyelv Társasága (Verein für Deutsche Sprache) 1972 óta hirdeti meg Az év szava (Wort des Jahres) és 1991 óta az év legcsúnyább német szava (Unwort des Jahres) pályázatot. A legutóbbi év szavai: pénzügyi válság, klímakatasztrófa…

Az Amerikai Egyesült Államokban az American Dialect Society 1991 óta hirdeti meg szópályázatát. Az utóbbi évek terméséből: banksegítő csomag, másodrendű adós, metroszexuális.

Magyarországon a Tinta Kiadó folyamatosan működő szószavazójának (tintakiado.hu) állása 2009. július 14-én: szeretet, édesanya (anya), család, haza, szerelem, egészség, béke, Isten, élet.

A magyar nyelv évében Hagyj egy szót magad után! felszólítással indítja nemes játékát, versenyét a szószavazó.hu (az első néhány nap adata alapján ma az élet, szerelem, édesanya és lenolaj szó vezet), s a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda is meghirdette Az év szava játékot (manyszi.hu).

A szószavazás felfogható puszta játéknak, de nyelvészeti, pedagógiai tanulsága is van, és növeli a nyelvesztétikai (stilisztikai) és nyelvkritikai érzéket, általában a nyelvi tudatosságot.

Előadásként elhangzott a Balassi Bálint Intézet szószavazó.hu sajtótájékoztatóján a Thália Színházban 2009. július 15-én. Médiamegjelentések: 2009. július 15. Kossuth rádió, Danubius rádió, Duna Televízió, Független Hírügynökség, 2009. július 16. Népszabadság, Metropol, Magyar Nemzet, Lánchíd Rádió, Mediterrán rádió, 2009. július 18. Naptévé stb.

Új hozzászólás