Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Alkalomra való, alkalommal = alkalomas?

2009.03.24.2 hozzászólás

Ki gondolná, hogy áruházi katalógust böngészve a figyelmet egy új szóalak kelti fel?

futocipo

Azt hittem, rosszul látok. De nem. Többször is megnéztem, futócipő, heti 1-2 alkalomas használatra. Így szerepelt az egyik nagyáruház katalógusában a heti 1-2 futásra tervezett cipő, újabb példával: heti 2 alkalomas. Mi van?
Természetesen keresni kezdtem, máshol is előfordul-e ez a szó, vagy csak az adott áruház egyedi szóhasználata keltette föl érdeklődésemet. Megnéztem az értelmező kéziszótárakat mint elsődleges forrásokat: semmi. Magyar Nemzeti Szövegtár. Semmi. Ismerősök megkérdezése. Ugyanúgy visszakérdeztek: mi van? Google: végre! Igaz, a kereső fölkínálja az alkalmas szót is, de végül 28 találat van az alkalomasra: 5, 10 és 20 alkalomas bérletek vásárlására is van lehetőség , 6 alkalomas tanfolyam ára: 9600 Ft , Megelégszünk heti 2 alkalomas húsétellel, ami szigorúan a csirke-pulyka-hal körből kerül ki . Nem túl sok példát találtam tehát (egy részük valószínűleg elírás), de az biztos, hogy az áruházi katalógus egy már létező szóalakot használ. Most, hogy ez a prospektus sokakhoz eljut, még több ember ismeri meg.

Hogyan és milyen céllal jött létre ez a szóalak? Az alkalom főnév egyes toldalékos alakjaiban a szótőből egy magánhangzó kiesik: alkalmat, alkalmak, alkalmi, alkalmas, alkalmatok. Más toldalékok előtt megmarad az alkalom szótő: alkalommal, alkalomban, alkalomszerű stb. Ha valamilyen rendet, szabályt keresünk, akkor azt látjuk, hogy a magánhangzós vagy magánhangzóval kezdődő toldalékok előtt rövidül meg a szó, mint az -(a)s képzővel való ellátásakor, de ilyen az alkalmunk, alkalmuk is. A kieső magánhangzót a toldalékban lévő pótolja. Amikor a toldalék mássalhangzóval kezdődik, akkor marad a hosszabb, szótári alkalom. Elég egyszerű szabály, és sok más szóra is alkalmazhatjuk: szerelem, gyötrelem, félelem, hatalom, forradalom, irodalom stb. (A nyelvtörténet elég régi példákat idéz, mint a „Szerelmes brátim” vagy a „hotolm” a Halotti beszéd és könyörgésből.)
A mai nyelvben az -(d)alom, -(d)elem képzőjű szavak rendszerszerű változásába hoz némi zavart az alkalomas új képzésű szó, mert a szótő nem rövidül meg, mint ahogy várjuk.

Miért jött létre ez a szóalak? Ehhez a korábban idézett példákhoz fordulunk. A rendszerességet kifejező szerkezet talán túl hosszú: futócipő heti 1-2 alkalomra vagy heti 1-2 alkalommal való futásra, 6 alkalomból álló tanfolyam (esetleg 6 órából/foglalkozásból álló tanfolyam), húsétel heti két-három alkalommal (olyan étrend, amely heti két-három húsételt tartalmaz). Más okot is látunk, legalábbis a példákban. Mindegyikben a mennyiség is szerepel az alkalomas szó előtt. Egy egységnek tekinthető az „x alkalom”, és ehhez kapcsolódik a képző, tömörítve a jóval hosszabb szerkezetet.
Azt is figyelembe vehetjük, hogy jelentésben így elkülönül a már meglévő alkalmas melléknévtől, melynek a jelentése az ’alkalomra való’, de további jelentése is van: ’valamire megfelelő, felhasználható’. Ha az eddigi, szabályosnak vélt alakot illesztenénk a példamondatokba: heti 1-2 alkalmas futócipő, heti 6 alkalmas tanfolyam, heti két-három alkalmas húsétel, elsőre nem okozna zavart a megértésben? Egyszerűnek látszik előre elkerülni az alkalom + melléknévképzős, új szóalakkal.

A szó, az alkalomas nekem még furcsa képződmény. Felkapom rá a fejem, hogy mi van?

A szerző középiskolai tanár, pszichológus, a Manyszi tanácsadója és a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport tagja.

2 hozzászólás

#1 Bíró Dalma 2017. 03. 24. 22:04:05

Feleslegesen tudálékoskodó, ugyanakkor ostobát játszó szőrszálhasogatás. Valószínűleg egyszerűen csak egy elgépelés lehetett, ahol a mondatrészben először az “alkalom” szó szerepelt (pl. “heti egy két alkalom használatára”, ami egyébként értelmetlen kifejezés), majd a mondat átszerkesztésekor szimplán a szóhoz lett illesztve az “as” toldalék, és nem vették észre a plusz “o” betűt.

#2 Admin 2017. 03. 25. 12:03:05

Bíró Dalmának – ez szerepel a szövegben:

Igaz, a kereső fölkínálja az alkalmas szót is, de végül 28 találat van az alkalomasra: 5, 10 és 20 alkalomas bérletek vásárlására is van lehetőség , 6 alkalomas tanfolyam ára: 9600 Ft , Megelégszünk heti 2 alkalomas húsétellel, ami szigorúan a csirke-pulyka-hal körből kerül ki . Nem túl sok példát találtam tehát (egy részük valószínűleg elírás), de az biztos, hogy az áruházi katalógus egy már létező szóalakot használ.

Új hozzászólás