Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

„Medvécskék” és „putyinkák”

2009.01.25.1 hozzászólás

Interjú Mihail Gorbanyevszkij nyelvészprofesszorral arról, hogyan beszélnek az orosz politikusok: lidércnyom, virágföldre esküszik, jogi nihilizmus…

medvegyev-es-putyin1

Az Izvesztyia című orosz újság megmagyarázza, hogyan keletkezik a politikai folklór.
(Alekszandra Beluza cikke alapján)

Az elmúlt évben, 2008-ban az orosz vezető politikusok jó néhány szállóigét ajándékoztak a világnak. (Olyan szóhasználat, fordulat jelenik meg bennük, amely a magyar nyelvben nem található meg, ezért megadom a szó szerinti jelentést és a neki megfelelő magyar szólást vagy kifejezést.)

Dimitrij Medvegyev egyszer bevallotta, hogy gyakran fordul a fiával együtt az orosz nyelvi oldalnak, a gramota.ru-nak a nyelvi tanácsadó szolgáltatásához, melyet a számítógépükön a Kedvencek (Könyvjelzők) közé is felvettek.

A nyelvész megfigyelése szerint Medvegyev az irodalmi nyelvi normák szerint beszél, és mindössze három hangsúlyt tévesztett el eddigi nyilvános beszédeiben. Ennél érdekesebb viszont a politikus stílusa. Néhányszor a volt főnökének a szóhasználatát veszi át, pl. a Putyin által még 2005-ben alkotott ‘lidércnyom’ igét: „Бюрократия периодически кошмарит бизнес” – ‘a bürokrácia rendszeresen lidércnyomja (‘riogatja, rémisztgeti’, ráijeszt) az üzleti életet’ – mondta Medvegyev 2008-ban a túlzott bürokráciáról – ezt a kifejezést az év szavának is választották. Eleinte úgy vélték, hogy az ige Putyin szóalkotása, de a részletesebb kutatás kiderítette, hogy az ige alapját képező főnév (кошмар ‘lidércnyomás’) az orosz argóban megtalálható, de a tolvajnyelvben a hétköznapi jelentéstől eltérő a használata. Ott ‘akadály, probléma a bűn végrehajtásakor’ a jelentése. Az ebből képzett ige ‘ráijeszt’ jelentését használta a két elnök.

Egy-két „medvécske” Medvegyev beszédeiből, nyilatkozataiból
(Medvegyev neve a ’medve’ jelentésű szóból származik, a címben ennek becézett alakja található.)

Россия – страна правового нигилизма” – ’Oroszország a jogi nihilizmus országa’. Ezt a nyelvész az év legjobb, legfrappánsabb mondásának tartja mint Medvegyev eredeti alkotását. Tömör, könnyen megjegyezhető.
Свобода лучше, чем несвобода” – ’a szabadság jobb, mint a rabság’ (’nemszabadság’).

Az orosz emigrációhoz fűződő viszonyáról így szólt Medvegyev: “В других странах медом тоже ничего не намазано и вкалывать нужно везде!” – Úgy hangzik a szólás, hogy „Más országokban sem minden fenékig tejfel (az orosz szólásban a tejfel helyett a méz szerepel, szó szerinti fordításban ’Más országokban szintén nincs semmi mézzel bekenve, és beleszúrni (’keresgetni a mézet’) mindenfelé kell’. A mézzel bekenve kifejezés a gyermeknyelvi szókészletből származik, főleg a nagymamák szóhasználatából, pl. „No, miért bújsz be állandóan a szekrénybe? Talán ott valami be van kenve mézzel? (Van ott valami finom?)” A nemzetközi viszonyokról szólva talán nem túl szerencsés kifejezés, és az is lehet, hogy egy meglévő szólásra is utalt az elnök, a ’Rárepülnek, mint a legyek a mézre’ – “Летят как мухи на мед” szólásra.

Или учись, или до свидания!” ’Vagy tanulsz, vagy viszlát’, (a „megszoksz, vagy megszöksz” mintájára) – a tisztviselőkről, akik nem tudnak a számítógépen dolgozni. Medvegyev finomította a Menj a fenébe! durvább kifejezést.

И у этой медали не будет никаких сторон“- ’Ennek az éremnek nem lesz semmilyen oldala’ (azt a reményt kifejezve, hogy az európai partnerekkel javul, normalizálódik majd a viszony). Egyértelmű, világos kifejezés, ez a Medvegyevre jellemző stílus. Mindenütt ismerik az érem két oldaláról a mondást, ezzel a kifejezéssel Medvegyev egyértelművé tette, hogy nincs a dolognak, ügynek másik értelmezése.

Válogatás a „putyinkákból”
Putyin közbeszédeinek jellemzője, hogy szívesen alkalmaz tréfás mondásokat. Például a rendkívül közismert filmekben meglévő fordulatokat idézi fel sajátosan. Így szólt a Vlagyimir Viszockij főszereplésével készült és nálunk is vetített A fekete macska bandája c. film alapján: “Пусть жену свою учат щи варить!” – ’Inkább tanítsák meg a feleségüket scsit főzni!’ A megjegyzést Putyin a nemzetközi választási megfigyelőknek szánta, mondván: „ne minket tanítsanak arra, hogyan kell a választásokat lebonyolítani, menjenek inkább haza, és foglalkozzanak valami egyszerűbbel, amihez értenek”.

Amikor Putyint az elnöki munkáról kérdezték, azzal összegezte tevékenységét: “Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи” – Szó szerint: ’Ebben a nyolc évben húztam az igát, mint egy gályarab, reggeltől estig’. Ilyen orosz szólás, hogy ’húzza az igát, mint a gályarab’ nem létezik, ez Putyin egyéni leleménye. Lehet keményen dolgozni, mint egy gályarab, ugyanis a “пахать” a szlengben azt jelenti, hogy keményen melózni, húzni az igát stb. A jelentésében valamiféle térbeli mozgás is van, míg a gályarab le van bilincselve [a padhoz]. Mégis szerencsésen alakult ez a mondás, Putyin éleselméjűségét bizonyítja, s azt is sugalmazza, hogy „Én egy komplexusok nélküli ember vagyok”.
Előfordul szóláskeverés is Putyin beszédeiben. Egyszer egy ígéretet akartak tőle hallani, s akkor azt mondta, hogy “Вы что, хотите, чтобы я землю ел из горшка с цветами? И клялся на крови?“. ’Mit akarnak tőlem? Hogy földet egyek a virágcserépből? És a vérre esküdjek?’ – Mintha magyarul azt mondta volna, hogy „égre-(virág)földre esküdözzek?”. Az eredeti mondás szó szerint így szól: vérre esküdni és földet enni. De hogy jön ide a virágcserép? Valószínűleg kontamináció, vegyülés, amely tudattalanul jön létre, esetleg a folklórból származik (mintha két népmeséből egy harmadik keletkezne).

Még Borisz Jelcin idejéből származik a félelmet keltő tisztogatás, takarítás szó. A Csecsnyában harcolók között terjedő szó, a ‘takarítás’ az ottani kemény, kegyetlen küzdelmeket idézi fel. Ezt Putyin egyszer így alkalmazta: “Надо доктора посылать и зачистить все эти проблемы!” – ’Doktorokat kell odaküldeni, hogy takarítsák el ezeket a problémákat’. A зачистить igének az a hétköznapi jelentése, hogy „elegyenget, elsimít”. Az akciófilmekből ismert jelenet sejlik föl, amikor pl. az ügyetlen bérgyilkoshoz egy „takarító” érkezik, hogy eltegye őt láb alól. A doktort már Putyin tette hozzá a kifejezéshez. Mindez túl durvának tűnik, még akkor is, ha a felelőtlen politizálásról hangzott el.

Kissé viccesnek, ironikusnak is vehetjük a “А вы думаете, Бушу легко?” – ’Miért? Mit gondolnak, Bushnak könnyű?’ szólást, amikor az elnökök felelősségének súlyáról beszélt Putyin a mindennapi kifejezést, a Kinek könnyű manapság?-ot fölhasználva.

Medvécskék és putyinkák
A két politikus nyelvi leleményeit tehát úgy összegezhetjük, hogy Medvegyev kedveli a jól hangzó, könnyen megjegyezhető, frappáns mondásokat, Putyin gyakran él szlenges, filmekből vett szólásokkal – ezzel is élénkítve mondandójukat. Mindketten alkotnak néha új szót vagy szólást, amelyek aztán a közbeszédben is elterjednek, folklorizálódnak. Gorbanyevszkij professzor arról is elgondolkodott, hogy mindezek a szólások, kifejezések egyrészt előre kiszámítottak (mintegy „házi gyártmányok”), másrészt rögtönzések, a helyzet szülte kijelentések. Azon források szerint, amelyek hosszú évek óta dolgoztak Jelcinnel, Putyinnal és Medvegyevvel, a két keletkezési mód aránya 1:3-hoz a rögtönzések javára. (Köszönet Dési Editnek az segítségért.)

Hasonló vizsgálódást a magyar politikusok megnyilatkozásaiban is tehetünk. Szerzőjük neve nélkül néhány szállóige:
Rosszabbul élünk, mint négy éve; öregecske feleség; dakota közmondás; oszt jó napot; három szoba, három gyerek, négy kerék; Mi az hogy! Nagyon is!; magunkfajta és magukfajta; Nem kicsit. Nagyon!; Tetszettek volna forradalmat csinálni; Igen! Megcsináltuk!; Ez egy következmények nélküli ország…

-deÉ-

1 hozzászólás

#1 kpm 2010. 07. 28. 22:51:50

“öregecskedő feleség”, én így emlékszem. A jogi nihilizmus szerintem létezik a jogelméleti irányzatok között, így a polgári jogász PhD “Medvécske” csak a szakmájából idézett.

Új hozzászólás